Om at skifte energiselskab – el og naturgas

– Nej, efter din tilmelding står vi for alt det praktiske og henter dine data fra dit energiselskab. Vi kontakter dig for at bede om dit cpr. Nr., idet vi skal bruge dit cpr.nr. for at flytningen fra dit nuværende energiselskab til DyrenesEnergi – det er lovbestemt.

– Nej, du beholder din eksisterende måler, som dit elnetselskab eller distributionsselskab på naturgas har sat op og har ansvaret for.

– Ja, vi sørger for at kontakte dit nuværende el eller naturgasselskab, så du får ophævet din nuværende aftale. Du skal være opmærksom på, hvilke betingelser, der gælder for opsigelse af din nuværende aftale.

Ja, det kan du godt. Hvis du har din egen måler, og din elregning kommer særskilt til dig, så kan du sagtens skifte energiselskab. Hvis du betaler din el- og/eller naturgasregning via din husleje, så skal du tale med din udlejer eller din boligforening om at skifte energiselskab.

– Fra du har tilmeldt dig som kunde hos os, går der løbende måned (resten af måneden) plus en måned. Herefter begynder vi at levere el og/eller naturgas til dig. Det vil altid ske fra den første i en måned. I vores ordrebekræftelse vil der være angivet din opstartsdato.

– Ja det kan du. Når du får leveret el fra os, følger aftalen dig som person og ikke din bopæl. Derfor er det også vigtigt, at du husker at fortælle os, hvis du flytter til en ny adresse.

Derfor er det en god idé at fortælle vores kundeservice, hvor du flytter hen. Ring til os på 62 20 77 20 eller send en mail til kontakt@dyrenesenergi.dk for angive din nye adresse.

– Hvis du ønsker at opsige din aftale, kan du blot sende os en e-mail til kontakt@dyrenesenergi.dk. Husk at anføre dit kundenummer.

– En energileverandør er den virksomhed, der sælger el og/eller naturgas til dig. Energileverandøren, sender regning til dig ud fra dit forbrug og sørger for, at din energi indkøbes. Det er frit for forbrugere i Danmark at vælge elselskab. Pr. 1. april 2016 træder der nye regler på elmarkedet i kraft, hvor det er elleverandørens rolle at opkræve alle omkostninger forbundet med dine eludgifter – selve elprisen + udgifter til transport, afgifter og offentlige forpligtelser.

På Naturgas vil du modtage en regning fra DyrenesEnergi på den rene naturgaspris samt en regning fra dit lokale distributionsselskab på de omkostninger – transmission, afgifter og offentlig forpligtelser.

Pris

El:
Prissætning for DyrenesEnergi’s månedspris, dannes ud fra 2 elementer – 1) forrige måneds prisudvikling på den Nordiske elbørs Nord Pool for spotmarkedet og 2) tillæg på vindstrømsproduktion. Der tages et månedligt abonnement på 39 kr. på el, hvoraf 10 kr. doneres til Dyrenes Beskyttelse hver måned. De resterende 29 kr. går til at handle el samt administration. Det er vores eneste indtægt. Vi tjener ikke noget på elprisen, som du får til indkøbspris. De 29 kr. dækker udgifterne ved indkøb samt fakturering og kundeservice.

Naturgas:
Prissætning for DyrenesEnergi Naturgas er en månedspris, dannes af forrige måneds prisudvikling på gasbørsen for spotmarkedet. Der tages et månedligt abonnement på 49 kr., hvoraf 10 kr. doneres til Dyrenes Beskyttelse hver måned. De resterende 39 kr. går til at handle naturgasen samt administration. Det er vores eneste indtægt. Vi tjener ikke noget på naturgasprisen, som du får til indkøbspris. De 39 kr. dækker udgifterne ved indkøb samt fakturering og kundeservice.

– Håndteringen af en naturgaskunde medfører en højere omkostning end hos elkunder.

– Nej, der opkræves ikke gebyr i forbindelse med dit skifte af energiselskab og vores arbejde med at foretage skiftet sker gratis. Det koster heller ikke noget, hvis du en dag skulle ønske at skifte væk fra DyrenesEnergi.

– Betaling foregår enten via Betalingsservice eller via faktura med posten alt efter, hvad der passer dig bedst. Du betaler 12 kr. pr. regning, så spar de penge og tilmeld dig Betalingsservice!