Grundstenen i DyrenesEnergi er grøn energi.
SEF Energi tilbyder DyrenesEnergi som et vindstrømsprodukt. Det vil sige, at den mængde strøm en DyrenesEnergi kunde forbruger, tilsvarende vil blive produceret på vindmøller. Man kan som forbruger dermed være med til at støtte produktionen af vedvarende energi/grøn energi ved køb af strøm gennem DyrenesEnergi.

Det ligger SEF Energi på sinde at være en væsentlig aktør, som bidrager til en bæredygtig samfundsudvikling. SEF Energi har løbende arbejdet med en lang række tiltag. Nogle anses som en selvfølge; forretningsområdet taget i betragtning, mens andre er under udvikling.

SEF Energi støtter op om vedvarende energi og ejer 19 vindmøller i Tyskland og en i Sønderjylland, som har en samlet produktion, der svarer til strømforbruget hos en tredjedel af SEF Energis forsyningsområde.

Det er et skridt imod en endnu grønnere profil og et stærkt ønske om at påvirke produktionen af energi i en miljørigtig retning. Den nationale målsætning er at Danmark i 2020 er drevet af 50% vindenergi, hvilket SEF Energi gerne er med til at se realiseret.

Ønsket om en grønnere profil er ikke kun forankret i SEF Energis produkter, men gennemstrømmer hele virksomheden. Det betyder bl.a. at SEF Energis nye domicil har et ’levende’ tag med solceller, at bygningen køles og opvarmes via jordvarme og at den har et anlæg der genudnytter regnvand. Derudover har man i husets kantine omlagt frokostordningen, så den nu i stedet rummer økologiske produkter som mælk, æg, kød og kaffe.